Rradio Net Work
ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
rss
ภาพข่าว: นาย วณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับ นา...

นาย วณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วม...

ณ ห้องประชุมสำนักผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วัน ศุกร์ ที่ 15 กรกฎาค...

วันที่: 15/07/2016

ภาพข่าว: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบระบบงานศู...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบ...

ใช้ข้อมูลเสมือนจริงในการทดสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริกา...

วันที่: 14/07/2016

ภาพข่าว: สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 จำแนกรายสถานศึกษา ประเภทวิชา และระดับ...

สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 จำแนกรายสถานศึกษา...

สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษาในระบบ ปีการศึกษา 2559 จำแนกรายสถานศึกษา 425 แห่ง (วิ...

วันที่: 13/07/2016

ภาพข่าว: สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามประเภทวิชา ระดับชั้น และเพศ

สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามประเภทวิช...

สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามประเภทวิชา ระดับชั้น และเพศ

วันที่: 12/07/2016

ภาพข่าว: จำนวนนักเรียน/นักศึกษา จำแนกตามประเภทวิชา เพศและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2559

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา จำแนกตามประเภทวิชา เพศและระดับการศึกษ...

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา จำแนกตามประเภทวิชา เพศและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2559

วันที่: 11/07/2016

ภาพข่าว: ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 จำแนกจังหวัด สถานศึกษา และระดับชั้น

ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 จำแนกจังหวัด สถา...

ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 จำแนกจังหวัด สถานศึกษา และระดับชั้น

วันที่: 04/07/2016

ภาพข่าว:  ติดตามการรายงานข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบป...

ติดตามการรายงานข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสร...

ตามที่ หนังสือ สอศ.ที่ ศธ 0612/2213 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 แจ้งให้สถานศึกษารายง...

วันที่: 30/05/2016

Page:   of 2 
อ่านข่าวทั้งหมด

หนังสือเวียน/ประกาศ

 TitleOwnerCategoryModified DateSize Description
แบบใบขอยกเลิกวันลา.SuperUser Account 4/7/201636.00 KBDownload 
แจ้งการใช้รถศทอ/ขั้นตอนการใช้รถTechno Admin 7/1/20136.17 MBDownload 
คำสั่งของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1/2555Techno Admin 10/31/20129.75 MBDownloadเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศธ0612/ หนังสือเวียนเรื่องแบบฟอร์มการลา หนังสือเวียน11/15/201285.18 KBDownload 
FanPage Techno พบกับพวกเราได้ที่ Facebook
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ

นายศิริชัย  จำเนียรสวัสดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และกำลังคนอาชีวศึกษา
ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการศูนย์

วีดีโอที่น่าสนใจ

AMS - eOffice

ปฏทินกิจกรรม ศทอ.

ลิงค์หน่วยงานภายใน
 Rradio
 ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
 
 EDLTV
 รายงานข้อมูลสถิติบุคลากร/นักศึกษา/สถานศึกษา
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบพัฒนาบุคคลากร
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
  
 
   
   
 
 
Online ขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 4
Members Members: 0
Total Total: 4

Online Now Online Now:
Counter
�ӹǹ�����Ҫ����䫵�
start 7-11-56