ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
rss
ภาพข่าว: จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา แล...

จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามระดับการศึกษา ...

จำนวนนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามระดับกา...

วันที่: 27/11/2015

ภาพข่าว: การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านบริหารทั่วไปการรวมอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน

การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านบริหารทั่วไปการรวมอาชีวศึกษาภาค...

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม ที่นี่

วันที่: 27/11/2015

ภาพข่าว: ปิดระบบการรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณต่อหั...

ปิดระบบการรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบกา...

ปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1 ทางระบบ http://datacenter.vec.go.th ในวันที่ 31 สิงหาค...

วันที่: 31/08/2015

ภาพข่าว: ติดตามสถานศึกษา 4 แห่ง (ครั้งที่ 3) ที่ยังไม่รายงานจำนวนบุคลากรเพื่อประกอบการจัด...

ติดตามสถานศึกษา 4 แห่ง (ครั้งที่ 3) ที่ยังไม่รายงานจำนวนบุคล...

แจ้งให้สถานศึกษารายงานข้อมูลจำนวนบุคลากร ตามแบบ กง.2

วันที่: 04/06/2015

ภาพข่าว: ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.)

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศ...

กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤ...

วันที่: 25/05/2015

Page:   of 2 
อ่านข่าวทั้งหมด

หนังสือเวียน/ประกาศ

 TitleOwnerCategoryModified DateSize Description
แจ้งการใช้รถศทอ/ขั้นตอนการใช้รถTechno Admin 7/1/20136.17 MBDownload 
คำสั่งของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1/2555Techno Admin 10/31/20129.75 MBDownloadเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศธ0612/ หนังสือเวียนเรื่องแบบฟอร์มการลา หนังสือเวียน11/15/201285.18 KBDownload 
FanPage Techno พบกับพวกเราได้ที่ Facebook
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ

นายศิริชัย  จำเนียรสวัสดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และกำลังคนอาชีวศึกษา
ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการศูนย์

AMS - eOffice

ตารางการใช้รถ ศทอ.

ปฏทินกิจกรรม ศทอ.

ลิงค์หน่วยงานภายใน
 R-Radio
 ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
 
 EDLTV
 รายงานข้อมูลสถิติบุคลากร/นักศึกษา/สถานศึกษา
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบพัฒนาบุคคลากร
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
  
 
   
   
 
 
Online ขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 3
Members Members: 0
Total Total: 3

Online Now Online Now:
Counter
�ӹǹ�����Ҫ����䫵�
start 7-11-56