Rradio Net Work
ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
rss
ภาพข่าว:  ติดตามการรายงานข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบป...

ติดตามการรายงานข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสร...

ตามที่ หนังสือ สอศ.ที่ ศธ 0612/2213 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 แจ้งให้สถานศึกษารายง...

วันที่: 30/05/2016

ภาพข่าว: DIGITAL THAILAND 2016

DIGITAL THAILAND 2016

“ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016” ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559

วันที่: 18/05/2016

ภาพข่าว: ประชุมคณะทำงานย่อย Quick-win Project Database of Demand & Supply ครั้งที่ 4/2559

ประชุมคณะทำงานย่อย Quick-win Project Database of Demand & Su...

ณ IT (IRPC) @ EnCo-PTT-Energy-Complex ตึก B.

วันที่: 13/05/2016

ภาพข่าว: จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และระดับการศึกษ...

จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาข...

จำนวนนักเรียนนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558 จำแน...

วันที่: 12/05/2016

ภาพข่าว: ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) เพื...

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศ...

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยผู้เเทนจากศูนย์เทคโนโลยีฯเข้าร่วมประชุม

วันที่: 26/04/2016

Page:   of 2 
อ่านข่าวทั้งหมด

หนังสือเวียน/ประกาศ

 TitleOwnerCategoryModified DateSize Description
แบบใบขอยกเลิกวันลา.SuperUser Account 4/7/201636.00 KBDownload 
แจ้งการใช้รถศทอ/ขั้นตอนการใช้รถTechno Admin 7/1/20136.17 MBDownload 
คำสั่งของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1/2555Techno Admin 10/31/20129.75 MBDownloadเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศธ0612/ หนังสือเวียนเรื่องแบบฟอร์มการลา หนังสือเวียน11/15/201285.18 KBDownload 
FanPage Techno พบกับพวกเราได้ที่ Facebook
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ

นายศิริชัย  จำเนียรสวัสดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และกำลังคนอาชีวศึกษา
ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการศูนย์

วีดีโอที่น่าสนใจ

AMS - eOffice

ปฏทินกิจกรรม ศทอ.

ลิงค์หน่วยงานภายใน
 Rradio
 ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
 
 EDLTV
 รายงานข้อมูลสถิติบุคลากร/นักศึกษา/สถานศึกษา
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบพัฒนาบุคคลากร
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
  
 
   
   
 
 
Online ขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 4
Members Members: 0
Total Total: 4

Online Now Online Now:
Counter
�ӹǹ�����Ҫ����䫵�
start 7-11-56