Rradio Net Work
ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
rss
ภาพข่าว: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและวิเคร...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบ...

ระหว่างวันที่23-24 กันยายน 2559 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ บางลำพู กรุงเทพมหานคร

วันที่: 26/09/2016

ภาพข่าว: ปิดระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายหัวเพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรงบปร...

ปิดระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายหัวเพื่อประกอบการวิ...

สถานะการรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบรายบุคคล ปีงบประมาณ 2560 งวด 1 ทางระบ...

วันที่: 26/09/2016

ภาพข่าว: เร่งรัดติดตามการรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบรายบุคคล เพื่อประกอบการวิเคราะ...

เร่งรัดติดตามการรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบรายบุคคล เ...

สถานะการรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบรายบุคคล ปีงบประมาณ 2560 งวด 1 ทางระบ...

วันที่: 22/09/2016

ภาพข่าว: เร่งรัดติดตามการรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบรายบุคคล เพื่อประกอบการวิเคราะ...

เร่งรัดติดตามการรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบรายบุคคล เ...

สถานะการรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบรายบุคคล ปีงบประมาณ 2560 งวด 1 ทางระบ...

วันที่: 20/09/2016

ภาพข่าว: พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ E2...

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การยกร...

ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธ...

วันที่: 19/09/2016

ภาพข่าว: การให้บริการ one stop-technology platform

การให้บริการ one stop-technology platform

บรรยายโดย บ.ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 16 กันยายน 2559 ณ สำนักพัฒนาสมรร...

วันที่: 19/09/2016

ภาพข่าว: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทวิภาคี ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามสาขางาน และระดับการศึกษา

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทวิภาคี ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามสาขางา...

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทวิภาคี ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามสาขางาน และระดับการศึกษา

วันที่: 02/09/2016

ภาพข่าว: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทวิภาคี ปีการศึกษา 2558 จำแนกรายสถานศึกษา สาขาวิชา สาขางาน...

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทวิภาคี ปีการศึกษา 2558 จำแนกรายสถานศึ...

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทวิภาคี ปีการศึกษา 2558 จำแนกรายสถานศึกษา สาขาวิชา สาขางาน...

วันที่: 02/09/2016

Page:   of 2 
อ่านข่าวทั้งหมด

หนังสือเวียน/ประกาศ

 TitleOwnerCategoryModified DateSize Description
แบบใบขอยกเลิกวันลา.SuperUser Account 4/7/201636.00 KBDownload 
แจ้งการใช้รถศทอ/ขั้นตอนการใช้รถTechno Admin 7/1/20136.17 MBDownload 
คำสั่งของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1/2555Techno Admin 10/31/20129.75 MBDownloadเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศธ0612/ หนังสือเวียนเรื่องแบบฟอร์มการลา หนังสือเวียน11/15/201285.18 KBDownload 
FanPage Techno พบกับพวกเราได้ที่ Facebook
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ

นายศิริชัย  จำเนียรสวัสดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และกำลังคนอาชีวศึกษา
ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการศูนย์

ศูนย์การเรียนรู้ "นาโต่"

วีดีโอที่น่าสนใจ

AMS - eOffice

ปฏทินกิจกรรม ศทอ.

ลิงค์หน่วยงานภายใน
 Rradio
 ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
 
 EDLTV
 รายงานข้อมูลสถิติบุคลากร/นักศึกษา/สถานศึกษา
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบพัฒนาบุคคลากร
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
  
 
   
   
 
 
Online ขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 4
Members Members: 0
Total Total: 4

Online Now Online Now:
Counter
�ӹǹ�����Ҫ����䫵�
start 7-11-56