ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
rss
ภาพข่าว: ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) เพื...

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศ...

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยผู้เเทนจากศูนย์เทคโนโลยีฯเข้าร่วมประชุม

วันที่: 26/04/2016

ภาพข่าว: ประชุมหาแนวทางการดำเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ณ ศูนย์เ...

ประชุมหาแนวทางการดำเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศอาชีวศึกษาภาครัฐ...

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (รามอิน...

วันที่: 22/04/2016

ภาพข่าว: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus Group

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบ...

ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2559 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

วันที่: 21/04/2016

ภาพข่าว: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรา...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมศูนย์อา...

ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2559

วันที่: 16/04/2016

ภาพข่าว: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษามอบให้นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์ หัวหน้าก...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษามอบให้นายศุภชัย สุ...

โดยมีนายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต เป็นผู้แทน ศทอ.น...

วันที่: 11/04/2016

Page:   of 2 
อ่านข่าวทั้งหมด

หนังสือเวียน/ประกาศ

 TitleOwnerCategoryModified DateSize Description
แบบใบขอยกเลิกวันลา.SuperUser Account 4/7/201636.00 KBDownload 
แจ้งการใช้รถศทอ/ขั้นตอนการใช้รถTechno Admin 7/1/20136.17 MBDownload 
คำสั่งของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1/2555Techno Admin 10/31/20129.75 MBDownloadเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศธ0612/ หนังสือเวียนเรื่องแบบฟอร์มการลา หนังสือเวียน11/15/201285.18 KBDownload 
FanPage Techno พบกับพวกเราได้ที่ Facebook
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ

นายศิริชัย  จำเนียรสวัสดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และกำลังคนอาชีวศึกษา
ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการศูนย์

วีดีโอที่น่าสนใจ

AMS - eOffice

ปฏทินกิจกรรม ศทอ.

ลิงค์หน่วยงานภายใน
 R-Radio
 ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
 
 EDLTV
 รายงานข้อมูลสถิติบุคลากร/นักศึกษา/สถานศึกษา
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบพัฒนาบุคคลากร
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
  
 
   
   
 
 
Online ขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 8
Members Members: 0
Total Total: 8

Online Now Online Now:
Counter
�ӹǹ�����Ҫ����䫵�
start 7-11-56