Rradio Net Work
ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
rss
ภาพข่าว: เร่งรัดติดตามศูนย์ ITC จังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งรายงานแบบ 2(ฉบับจริง)

เร่งรัดติดตามศูนย์ ITC จังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งรายงานแบบ 2(ฉบั...

รายชื่อศูนย์ ITC จังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งรายงานแบบ 2 (ฉบับจริง) ของข้อมูลผลการเรี...

วันที่: 17/01/2017

ภาพข่าว: เร่งรัดติดตามข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประม...

เร่งรัดติดตามข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรงบ...

รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่รายงานข้อมูล 1.วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี

วันที่: 17/01/2017

ภาพข่าว: ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา(นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์)...

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา(นายศิร...

ในวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่: 13/01/2017

ภาพข่าว: รายชื่อศูนย์ ITC จังหวัดที่ยังไม่ส่งรายงานแบบ 2 (ฉบับจริง)

รายชื่อศูนย์ ITC จังหวัดที่ยังไม่ส่งรายงานแบบ 2 (ฉบับจริง)

กรุณาพิมพ์รายงานแบบ 2 ฉบับจริง 2 ฉบับ พร้อมให้คณะทำงานลงนามรับรองข้อมูลให้ถูกต้อ...

วันที่: 06/01/2017

ภาพข่าว: รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ปี2560

รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ปี2560

รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ปี2560

วันที่: 04/01/2017

Page:   of 2 
อ่านข่าวทั้งหมด

หนังสือเวียน/ประกาศ

 TitleOwnerCategoryModified DateSize Description
แบบใบขอยกเลิกวันลา.SuperUser Account 4/7/201636.00 KBDownload 
แจ้งการใช้รถศทอ/ขั้นตอนการใช้รถTechno Admin 7/1/20136.17 MBDownload 
คำสั่งของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1/2555Techno Admin 10/31/20129.75 MBDownloadเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศธ0612/ หนังสือเวียนเรื่องแบบฟอร์มการลา หนังสือเวียน11/15/201285.18 KBDownload 
FanPage Techno พบกับพวกเราได้ที่ Facebook
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ

นายศิริชัย  จำเนียรสวัสดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และกำลังคนอาชีวศึกษา
ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการศูนย์

ศูนย์การเรียนรู้ "นาโต่"

วีดีโอที่น่าสนใจ

AMS - eOffice

ปฏทินกิจกรรม ศทอ.

ลิงค์หน่วยงานภายใน
 Rradio
 ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
 
 EDLTV
 รายงานข้อมูลสถิติบุคลากร/นักศึกษา/สถานศึกษา
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบพัฒนาบุคคลากร
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
  
 
   
   
 
 
Online ขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 4
Members Members: 0
Total Total: 4

Online Now Online Now:
Counter
�ӹǹ�����Ҫ����䫵�
start 7-11-56