ผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม GPAX

GPAกมลวรรณ
ประกาศรายชื่อศูนย์ ITC จังหวัด ที่ยังไม่ส่งรายงานแบบ 2 (GPAX และ GPA) ปีการศึกษา 2558 (6 ภาคเรียน) ครั้งที่ 2
Created by kamolwan in 4/25/2016 11:20:12 AM

ประกาศรายชื่อศูนย์ ITC จังหวัด ที่ยังไม่ส่งรายงานแบบ 2 (GPAX และ GPA) ปีการศึกษา 2558 (6 ภาคเรียน)
Created by kamolwan in 4/18/2016 11:18:52 AM

ประกาศรายชื่อศูนย์ ITC จังหวัดที่ยังไม่ส่งรายงานแบบ 2 ของ GPAX และ GPA ประจำปี 2558 (5 ภาคเรียน) ครั้งที่ 2
Created by kamolwan in 12/21/2015 1:56:58 PM
ประกาศรายชื่อศูนย์ ITC จังหวัดที่ยังไม่ส่งรายงานแบบ 2 ของ GPAX และ GPA ประจำปี 2558 (5 ภาคเรียน) ครั...
รายชื่อศูนย์ ITC จังหวัดที่ยังไม่ส่งรายงานแบบ 2
Created by kamolwan in 12/1/2015 11:48:39 AM
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการแก้ไขข้อมูล GPAX และ GPA (5 ภาคเรียน) ปี 2557
Created by kamolwan in 12/25/2014 10:59:16 AM
กรุณารีบดำเนินการแล้วส่งไฟล์ มาที่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศ...
สรุปผลการจัดทำข้อมูล GPAX และ GPA ของนักเรียนในระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2555 (ภาคฤดูร้อน)
Created by kamolwan in 6/26/2013 2:58:27 PM
ดาวน์โหลด ข้อมูลสรุปผลการจัดทำข้อมูล GPAX และ GPA ของนักเรียนในระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2555 (...
ศูนย์ ITC จังหวัด ที่ยังไม่ส่งข้อมูล GPAX&GPA ปีการศึกษา 2555 (จบไม่พร้อมรุ่น)
Created by kamolwan in 4/5/2013 2:48:24 PM
ศูนย์ ITC จังหวัด ที่ยังไม่ส่งข้อมูล GPAX&GPA ปีการศึกษา 2555 (จบไม่พร้อมรุ่น)
รายงานผลสรุปข้อมูล GPAX & GPA ประจำปีการศึกษา 2555 (5 ภาคเรียน)
Created by kamolwan in 11/9/2012 4:04:58 PM
รายงานผลสรุปข้อมูล GPAX & GPA ประจำปีการศึกษา 2555 (5 ภาคเรียน)
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่แก้ไขข้อมูล GPAX & GPA ปีการศึกษา 2555 (5 ภาคเรียน) ครั้งที่ 2
Created by kamolwan in 11/9/2012 11:35:31 AM
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่แก้ไขข้อมูล GPAX & GPA ปีการศึกษา 2555 (5 ภาคเรียน) ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ทำการแก้ไขข้อมูล GPAX & GPA ประจำปีการศึกษา 2555 (5 ภาคเรียน)
Created by kamolwan in 11/8/2012 9:15:22 AM
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ทำการแก้ไขข้อมูล GPAX & GPA ประจำปีการศึกษา 2555 (5 ภาคเรียน)

More