บริการข้อมูลข่าวสารลงเว็บไซต์

ข่าวสารศทอ
นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษามอบให้ นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ
Created by host in 4/14/2017 3:22:20 PM
ดำเนินงานศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔ แห่ง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา นำคณะทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมโดย R-Radio ร่วมกันเผยแพร่กิจกรรม อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต
Created by host in 4/12/2017 10:01:29 PM
ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมสุขสันต์สงกรานต์ ปี 2560
Created by host in 4/12/2017 10:38:10 PM
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯพร้อมด้วยคณะทีมงานที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีได้อวยพรให้ข้าราชการ และ...
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา(นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์) และคณะร่วมงานกิจกรรมปล่อยขบวนคาราวานรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ
Created by technoadmin in 1/13/2017 11:37:18 AM
ในวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสารเทศฯ และศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดสัมมนา (OD) จังหวัดเชียงราย
Created by host in 2/9/2017 10:20:47 AM
นำคณะโดย นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ) ได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมศูนย์กา...
ศทอ.ร่วมกับ อศจ.เชียงใหม่จัดงานวันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่31ม.ค-1ก.พ.2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Created by technoadmin in 1/31/2017 2:55:08 PM
ระหว่างวันที่31ม.ค-1ก.พ.2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ปี2560
Created by technoadmin in 1/4/2017 2:57:51 PM
รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ปี2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่
Created by technoadmin in 12/31/2016 3:03:03 PM
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
Created by host in 12/14/2016 3:21:13 PM
ในระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม นูโว ซิตี๊ บางลำพู กรุงเทพฯ
โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559
Created by host in 12/14/2016 2:57:21 PM
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพ

More
บริการข้อมูลข่าวสารลงเว็บไซต์_พาณี
ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี 2557
Created by technoadmin in 7/31/2014 10:58:51 AM
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ๆ ละ 25,000 บาท
ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำเเหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง)
Created by technoadmin in 7/31/2014 10:49:23 AM
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - 19 สิงหาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น)
คุรุสภารับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพฯ
Created by technoadmin in 7/28/2014 10:20:34 AM
หลักสูตรภาษาและวัฒธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สำหรับชาวต่างประเทศ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครั...
รับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพสำหรับ
Created by technoadmin in 5/14/2014 12:26:59 PM
ประกาศคุรุสภา เรื่อง รับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพสำหรับชาวต่างชาติ ...
การขอใช้พื้นที่ Web Site ของ (สอศ.)
Created by technoadmin in 4/2/2012 8:08:34 PM
กติกาการขอใช้พื้นที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30
Created by technoadmin in 6/13/2012 2:09:56 PM
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

More