รายงานผลสถิติการรับนักเรียน ปี 2556

รายงานผล Stat ปี2556
รายงานผลการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556
Created by technoadmin in 4/18/2013 12:03:16 PM
รายงานผลการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556

More

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถิติการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าใหม่

แจ้งข่าวStat
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
Created by technoadmin in 12/12/2014 9:56:33 AM
นโยบายแผนรับนักเรียน สามารถดาวน์รายละเอียดที่นี่
ดาวน์โหลดหนังสือศธ 0604/1938 เรื่องมาตรการเพื่อการรับนักเรียนนักศึกษาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2556
Created by kamolwan in 4/23/2013 2:33:15 PM
ดาวน์โหลดหนังสือศธ 0604/1938 เรื่องมาตรการเพื่อการรับนักเรียนนักศึกษาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2556
ปิดการรายงานแผนการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ (ในระบบและนอกระบบ) ประจำปีการศึกษา 2556
Created by kamolwan in 2/13/2013 10:18:14 AM
ปิดการรายงานแผนการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ (ในระบบและนอกระบบ) ประจำปีการศึกษา 2556
ศทอ:สรุปข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ (ในระบบและนอกระบบ)ประจำปีการศึกษา2556
Created by kamolwan in 1/29/2013 6:14:50 PM
สรุปข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ (ในระบบและนอกระบบ)ประจำปีการศึกษา2556
รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่กรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียนเข้าใหม่ (นอกระบบ) ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.
Created by kamolwan in 1/25/2013 3:17:28 PM
รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่กรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียนเข้าใหม่ (นอกระบบ) ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 3 ข้...

More