รายละเอียดข่าว

โปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา STD2011 ปรับเวอร์ชัน 3.0.2
Created by technoadmin on 5/28/2012 11:23:17 AM

โปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา STD2011 ปรับเวอร์ชัน 3.0.2


* แก้ไข *ปรับเวอร์ชัน 3.0.2 ที่ข้อมูลสถานศึกษา กรอกรหัสบ้านได้ 10 หลัก เป็น 11 หลัก

สามารถลบข้อมูลกลุ่มการเรียน ที่ซ้ำกันในเมนูอาจารย์ที่ปรึกษาได้

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://www.chontech.ac.th/std2011

print
rating