ข่าวประชาสัมพันธ์

rss Category
นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษามอบให้ นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ
Created by host on 4/14/2017 3:22:20 PM

ดำเนินงานศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔ แห่ง Read More..


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมสุขสันต์สงกรานต์ ปี 2560
Created by host on 4/12/2017 10:38:10 PM

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯพร้อมด้วยคณะทีมงานที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีได้อวยพรให้ข้าราชการ และ... Read More..


ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา นำคณะทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมโดย R-Radio ร่วมกันเผยแพร่กิจกรรม อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต
Created by host on 4/12/2017 10:01:29 PM

ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก Read More..


ข้อมูลสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559
Created by nutcharat on 3/9/2017 4:18:52 PM

Read More..


จำนวนนักเรียนนักศึกษา อศ.กช. ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามสถานศึกษาและระดับชั้น
Created by nutcharat on 3/2/2017 3:07:11 PM

จำนวนนักเรียนนักศึกษา อศ.กช. ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามสถานศึกษาและระดับชั้น Read More..


จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมปีการศึกษา 2559 จำแนกรายสถานศึกษา สาขาวิชาสาขางาน และระดับชั้น
Created by nutcharat on 2/20/2017 4:03:43 PM

จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมปีการศึกษา 2559 จำแนกรายสถานศึกษา สาข... Read More..


จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมปีการศึกษา 2559 จำแนกรายสถานศึกษา สาขาวิชาสาขางาน และระดับชั้น
Created by nutcharat on 2/20/2017 4:01:57 PM

จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมปีการศึกษา 2559 จำแนกรายสถานศึกษา สาข... Read More..


จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมปีการศึกษา 2559 จำแนกรายสถานศึกษา สาขาวิชาสาขางาน และระดับชั้น
Created by nutcharat on 2/20/2017 4:01:07 PM

จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมปีการศึกษา 2559 จำแนกรายสถานศึกษา สาข... Read More..


จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปีการศึกษา 2559 จำแนกรายสถานศึกษา สาขาวิชาสาขางาน และระดับชั้น
Created by nutcharat on 2/20/2017 3:55:57 PM

จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปีการศึกษา 2559 จำแนกรายสถานศึกษา สาขาวิชาสาขางาน... Read More..


จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมโรงแรมปีการศึกษา 2559 จำแนกรายสถานศึกษา สาขาวิชาสาขางาน และระดับชั้น
Created by nutcharat on 2/20/2017 3:53:47 PM

จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมโรงแรมปีการศึกษา 2559 จำแนกรายสถานศึกษา สาขาวิชาสาขางาน และ... Read More..


Page:   of 51