รายละเอียดข่าว

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมสุขสันต์สงกรานต์ ปี 2560
Created by host on 4/12/2017 10:38:10 PM

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯพร้อมด้วยคณะทีมงานที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีได้อวยพรให้ข้าราชการ และบุคลากรทุกคนใน ศทอ. ขอให้มีความสุข มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามัคคีข้าราชการ และบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมสุขสันต์สงกรานต์ ปี 2560 ในวันที่12 มษายน 2560 ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีและปฏิบัติกันมา สงกรานต์ปีนี้ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯพร้อมด้วยคณะทีมงานที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีได้อวยพรให้ข้าราชการ และบุคลากรทุกคนใน ศทอ. ขอให้มีความสุข มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน จากนั้นข้าราชการ และบุคลากรทุกคนใน ศทอ. ได้ร่วมกันทำพิธี รดน้ำ ดำหัว  เป็นการเคารพต่อท่านพร้อมทั้งขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดปีอีกด้วย


print
rating