รายละเอียดข่าว

ดาวน์โหลดไวนิลโครงการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา"เรียนจบ พบงาน"ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)
Created by technoadmin on 6/14/2013 9:26:17 AM

ดาวน์โหลดไวนิลโครงการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา"เรียนจบ พบงาน"ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)


ดาวน์โหลดไวนิลโครงการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา"เรียนจบ พบงาน"ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)

ดาวน์โหลดให้ครบ 5 ไฟล์ก่อนนะครับ
 หลังจากดาน์โหลดเสร็จแล้วจะได้ไฟล์  winRAR จำนวน 5 ไฟล์ นะคับคือ
          ไวนิล.part1  ขนาด 12 M
          ไวนิล.part2  ขนาด 12 M
          ไวนิล.part3  ขนาด 12 M
          ไวนิล.part4  ขนาด 12 M
          ไวนิล.part5  ขนาด 4.5 M
 หากดาวน์โหลดลงมาแล้วชื่อไฟล์ไม่เป็นแบบนี้ให้แก้ไขที่ชื่อไฟล์ก่อนนะครับ (มิฉะนั้นจะ Extract ได้ไฟล์ไม่ครบ )
จากนั้นคลิกขวาที่ไฟล์ ไวนิล.part1 แล้วเลือก Extract here จะได้ Folder 1 folder ข้างในจะมี 2 ไฟล์ คือ

ไวนิล.JPEG  คือไฟล์ที่จะนำไปใช้งาน
ตัวอย่าง.JPEG คือไฟล์ตัวอย่างการใส่ข้อความชื่อของวิทยาลัย

ปล.   ขนาดไฟล์ที่เป็น ตัวอย่าง.JPEG ประมาณ 510 k
          ขนาดไฟล์ที่เป็น ไวนิล.JPEG ประมาณ 66.5 M
                    
          ขนาดของภาพ 2 x 1 เมตร ความละเอียด 300 DPI ระบบสีแบบ CMYK
          Font ที่ใช้ Kittithada Bold 75P

print
rating