รายละเอียดข่าว

การขอใช้พื้นที่ Web Site ของ (สอศ.)
Created by technoadmin on 4/2/2012 8:08:34 PM

กติกาการขอใช้พื้นที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


กติกาการขอใช้พื้นที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรปฏิบัติ ดังนี้

1.ควรกรอกแบบฟอร์มการใช้งานอย่างละเอียด  ชัดเจน เพื่อเป็นหลักฐานการใช้งาน ขอพื้นที่เว็บไซต์

2.ควร นำไฟล์เอกสาร หรือข้อมูลที่ต้องการนำขึ้นเว็บไซต์ 1 ไฟล์ ไม่ควรเกิน 20MB ไฟล์เอกสารควรเป็นไฟล์ .pdf  .zip .rar 

นำมาให้กับADMIN หรือส่งเข้า E-mail phanee -77@hotmail.com

3.เหตุขอใช้พื้นที่เว็บไซต์ในกรณีฉุกเฉิน กรอกแบบฟอร์มไม่ทัน ควรเขียนแบบฟอร์มย้อนหลัง เพื่อนำเป็หลักฐานการใช้งาน

หมายเหตุ : มีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม Phanee-77@hotmail.com หรือ โทร 281-5555 ต่อ 1308

print
rating