รายละเอียดข่าว

รับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพสำหรับ
Created by technoadmin on 5/14/2014 12:26:59 PM

ประกาศคุรุสภา เรื่อง รับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพสำหรับชาวต่างชาติ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครั้งที่ 1


ประกาศคุรุสภา เรื่อง รับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพสำหรับชาวต่างชาติ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครั้งที่ 1

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

print
rating