ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคลำพูน| 89 
 

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคลำพูน โดยเยี่ยมชมสถานีวิทยุ R-radio Network 93.00 Mhz. ซึ่งได้รับหนังสืออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะ ในนามสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-radio Network) โดยมี นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผอ.วท.ลำพูน ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับและนำชม ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th