รายละเอียดข่าว

คุรุสภารับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพฯ
Created by technoadmin on 7/28/2014 10:20:34 AM

หลักสูตรภาษาและวัฒธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพสำหรับชาวต่างประเทศ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครั้งที่ 2


ประกาศคุรุสภา เรื่องรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
สำหรับชาวต่างประเทศ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

print
rating