รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำเเหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง)
Created by technoadmin on 7/31/2014 10:49:23 AM

ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - 19 สิงหาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น) 


ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำเเหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง)

โดยผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหาสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหรือหลักฐานได้ที่สำนักบริหารกลาง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกรียติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - 19 สิงหาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น) หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางประทับตราลงรับไว้ภายในระยะเวลาการรับสมัคร

สามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ www.nhrc.or.th

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

print
rating