รายละเอียดข่าว

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จัดฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net
Created by technoadmin on 8/16/2014 10:50:44 AM

ปีแห่งการสร้างคุณค่า ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จัดฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา


ปีแห่งการสร้างคุณค่า ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จัดฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net รองรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่ ให้กับผู้ปฏิบัติงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา กลุ่มภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 66 แห่ง เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง โดยมีการถ่ายทอดสดและบันทึกเทป เพื่อให้สามารถทบทวนการฝึกอบรมย้อนหลังได้ ทางwww.v-cop.net และการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความสามัคคีโดยมีการคัดเลือกผู้แทนเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

ภาพประกอบข่าวภาพประกอบข่าวภาพประกอบข่าว
ภาพประกอบข่าวภาพประกอบข่าวภาพประกอบข่าว
ภาพประกอบข่าวภาพประกอบข่าวภาพประกอบข่าว
ภาพประกอบข่าวภาพประกอบข่าวภาพประกอบข่าว
ภาพประกอบข่าวภาพประกอบข่าวภาพประกอบข่าว

print
rating