รายละเอียดข่าว

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา เพื่ออาชีพ
Created by technoadmin on 8/16/2014 11:19:29 AM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษางานเวทีวิชาการ ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด Simply The Best ปี 2557


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษางานเวทีวิชาการ ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด Simply The Best ปี 2557ของสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 กทม.โดยมีน้องๆนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 37 แห่ง รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมงานกว่า 5,000 คน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงาน ทดสอบโปรแกรมวัดแววความถนัดด้านอาชีพและเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพกับวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เป็นจำนวนมาก


ภาพประกอบข่าวภาพประกอบข่าวภาพประกอบข่าว
ภาพประกอบข่าวภาพประกอบข่าวภาพประกอบข่าว
ภาพประกอบข่าวภาพประกอบข่าวภาพประกอบข่าว
ภาพประกอบข่าวภาพประกอบข่าวภาพประกอบข่าว
ภาพประกอบข่าวภาพประกอบข่าวภาพประกอบข่าว

print
rating