ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันความร้อนและกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากหน่วยตรวจจับอุณหภูมิภายในห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง| 18 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันความร้อนและกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากหน่วยตรวจจับอุณหภูมิภายในห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th