ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพพร้อมระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 77 จังหวัด ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 1.2 เสริมสร้างกระบวนการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบห้องเรียนอัจฉริยะ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)| 75 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพพร้อมระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 77 จังหวัด ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 1.2 เสริมสร้างกระบวนการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบห้องเรียนอัจฉริยะ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th