ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมระบบห้องเรียนอัจฉริยะ ๗๗ จังหวัด ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ เสริมสร้างกระบวนการการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบห้องเรียนอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 86 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมระบบห้องเรียนอัจฉริยะ ๗๗ จังหวัด ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ เสริมสร้างกระบวนการการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบห้องเรียนอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th