เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพพร้อมระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 77 จังหวัดของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพห้องส่วนควบคุมกลาง (MCR) และ ห้อง Web Studio โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)| 67 
 

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา  จ้างโครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพพร้อมระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 77 จังหวัดของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพห้องส่วนควบคุมกลาง (MCR) และ ห้อง Web Studio โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th