ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบริหารจัดการแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์จุดเชื่อมต่อหลักและส่วนย่อยกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน (LAN) ภายในห้องบริหารจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง| 39 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการบริหารจัดการแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์จุดเชื่อมต่อหลักและส่วนย่อยกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน (LAN) ภายในห้องบริหารจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th