รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อศูนย์ ITC จังหวัดที่ยังไม่ส่งรายงานแบบ 2 ของ GPAX และ GPA ประจำปี 2558 (5 ภาคเรียน) ครั้งที่ 2
Created by kamolwan on 12/21/2015 1:56:58 PM

ประกาศรายชื่อศูนย์ ITC จังหวัดที่ยังไม่ส่งรายงานแบบ 2 ของ GPAX และ GPA ประจำปี 2558 (5 ภาคเรียน) ครั้งที่ 2


ประกาศรายชื่อศูนย์ ITC จังหวัดที่ยังไม่ส่งรายงานแบบ 2 ของ GPAX และ GPA ประจำปี 2558 (5 ภาคเรียน) ครั้งที่ 2

print
rating