รายละเอียดข่าว

ประกาศ รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET ประจำปี 2555
Created by technoadmin on 9/19/2012 4:53:53 PM

รายชื่อสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ยังไม่ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET 


รายชื่อสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ยังไม่ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET 

ในระบบ ประจำปี 2555 ติดต่อสอบถาม สทศ. โทร 081 -7314147 

ดาวน์โหลดเอกสาร รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ

print
rating