รายละเอียดข่าว

นาย วณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับ นาย กรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ) ในโอ
Created by technoadmin on 7/15/2016 3:22:05 PM

ณ ห้องประชุมสำนักผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วัน ศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00-09.00 น.


          สอศ.ร่วมแสดงความยินดีผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นาย วณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับ นาย กรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ) ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องประชุมสำนักผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วัน ศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00-09.00 น.

ท่านรองเลขาธิการมอบดอกไม้เพื่อเเสดงความยินดีprint
rating