รายละเอียดข่าว

คณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามม
Created by technoadmin on 10/17/2016 2:39:29 PM

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 น. 


เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
print
rating