รายละเอียดข่าว

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม "999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมาณฉันท์"
Created by technoadmin on 11/9/2016 3:33:57 PM

ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.09 น.


ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม "999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมาณฉันท์" ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.09 น. โดยอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 19 สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน จำนวน 4,999 คน รับฟังโอวาทจาก รมต.ศึกษาธิการ โครงการ  999,999,999 คน ปฎิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ วันที่ 9 พย.59 ณ อาคารพระยาไกรภักดีและโดมสนามฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ช่วงเช้าพิธีปฎิญาณตน เสร็จพิธี สถานศึกษาในเมือง 5 แห่งจำนวน 200 คนร่วมทาสีสัญญาณจราจร และลบรอยเปื้อนตามผนัง กำแพงในเขตเทศบาล  โดยเทศบาลเมืองศรีสะเกษเป็นผู้สนับสนุนสี โดยมีปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีและตรวจเยี่ยมการทำความดีของนักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ภาพร่วมกิจกรรม

ภาพร่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรมทำดีเพื่่อพ่อ

ภาพกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ

ภาพกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ

print
rating