รายละเอียดข่าว

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
Created by host on 12/14/2016 3:21:13 PM

ในระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม นูโว ซิตี๊ บางลำพู กรุงเทพฯ


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล ในระดับสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้งหมด จำนวน 23 แห่ง ในระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม นูโว ซิตี๊ บางลำพู กรุงเทพฯprint
rating