รายละเอียดข่าว

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่
Created by technoadmin on 12/31/2016 3:03:03 PM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ พร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ให้บริการโครงกานรอาชีวะอาสา จุดสะพานกลับรถเวียงคอย อำเภอเมือง จังหวัดเพชบุรี รับผิดชอบโดยวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสานสนเทศได้ให้คำแนะนำเรื่องความปลอดภัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯได้เน้นย้ำนโยบายท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้แต่ละศูนย์อาชีวะอาสามีข้อความกระทรวงศึกษาธิการติดแสดงให้ชัดเจน

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ พร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ให้บริการโครงกานรอาชีวะอาสา จุดปั๊มปตท.สาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับผิดชอบโดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลวังวล ทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯได้เน้นย้ำนโยบายท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้แต่ละศูนย์อาชีวะอาสามีข้อความกระทรวงศึกษาธิการติดแสดงให้ชัดเจน

print
rating