รายละเอียดข่าว

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา(นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์) และคณะร่วมงานกิจกรรมปล่อยขบวนคาราวานรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ
Created by technoadmin on 1/13/2017 11:37:18 AM

ในวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร


                 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา(นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์) และคณะ ได้ร่วมงานกิจกรรมปล่อยขบวนคาราวานรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชน ในวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธาน

               ทั้งนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมจัดทำเผยแพร่ถ่ายทอดสดกิจกรรมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (www.vec.go.th) และ เว็บไซต์อาร์เรดิโอเน็ตเวอร์ค (www.r-radionetwork.com)

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว2

ภาพประกอบข่าว

สามารถติดตามภาพทั้งหมดได้ที่ FanPang ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

print
rating