รายละเอียดข่าว

ศทอ.ร่วมกับ อศจ.เชียงใหม่จัดงานวันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่31ม.ค-1ก.พ.2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Created by technoadmin on 1/31/2017 2:55:08 PM

ระหว่างวันที่31ม.ค-1ก.พ.2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ศทอ.ร่วมกับ อศจ.เชียงใหม่จัดงานวันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่31ม.ค-1ก.พ.2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงานกว่า 50บริษัท นักเรียนระดับ ปวช. 3 ปวส.2 และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 5,000คน และมีการจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นและการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสมัครงานโดย HR ของบริษัทชั้นนำ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอาชีวศึกษาจังหวัด

  ภาพประกอบข่าว


print
rating