ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา นำคณะทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมโดย R-Radio ร่วมกันเผยแพร่กิจกรรม อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต
Created by host on 4/12/2017 10:01:29 PM

ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก


เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 นายศิริชัย จำเนีนรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา นำคณะทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมโดย R-Radio ร่วมกันเผยแพร่กิจกรรม อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก  พร้อมให้คำแนะนำในการให้บริการการลงบันทึกข้อมูลการซ่อมรถประจำวันลงในระบบรายงานผลกิจกรรมอาชีวะอาสา ที่ http://vecrsa.vec.go.th เป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้ยังมอบน้ำดื่มให้คณะทำงานศูนย์อาชีวะอาสาวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปrating