ข่าวประชาสัมพันธ์

rss Category
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
Created by host on 12/14/2016 3:21:13 PM

ในระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม นูโว ซิตี๊ บางลำพู กรุงเทพฯ Read More..


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและวิเคราะห์ผลการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
Created by host on 9/27/2016 4:28:42 PM

ระหว่างวันที่23-24 กันยายน 2559 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ บางลำพู กรุงเทพมหานคร Read More..


นาย วณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับ นาย กรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ) ในโอ
Created by technoadmin on 7/15/2016 3:22:05 PM

ณ ห้องประชุมสำนักผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วัน ศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00-09... Read More..


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
Created by host on 7/14/2016 4:11:39 PM

ใช้ข้อมูลเสมือนจริงในการทดสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ Read More..


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา เพื่ออาชีพ
Created by technoadmin on 8/16/2014 11:19:29 AM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ ในการพัฒนาค... Read More..


ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จัดฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net
Created by technoadmin on 8/16/2014 10:50:44 AM

“ ปีแห่งการสร้างคุณค่า ” ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ( V-Cop) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จัดฝึกอบรมกา... Read More..


สอศ.จัดประชุมสถานีวิทยุ R-Radio Network 142 สถานีเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดตั้งสถานีวิทยุตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
Created by technoadmin on 5/26/2014 8:53:43 AM

สอศ.จัดประชุมสถานีวิทยุ R-Radio Network 142 สถานีเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดตั้งสถานีวิทยุตามพระราชบัญ... Read More..


ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ในงาน “รวมพลัง สร้างคน สร้างงาน”
Created by technoadmin on 2/21/2014 2:35:38 PM

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ Read More..


ดาวน์โหลดไวนิลโครงการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา"เรียนจบ พบงาน"ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)
Created by technoadmin on 6/14/2013 9:26:17 AM

ดาวน์โหลดไวนิลโครงการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา"เรียนจบ พบงาน"ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (... Read More..