ข่าวประชาสัมพันธ์

rss Category
ศูนย์เทคโนโลยีสารสารเทศฯ และศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดสัมมนา (OD) จังหวัดเชียงราย
Created by host on 2/9/2017 10:20:47 AM

นำคณะโดย นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ) ได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมศูนย์กา... Read More..


ศทอ.ร่วมกับ อศจ.เชียงใหม่จัดงานวันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่31ม.ค-1ก.พ.2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Created by technoadmin on 1/31/2017 2:55:08 PM

ระหว่างวันที่31ม.ค-1ก.พ.2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Read More..


ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา(นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์) และคณะร่วมงานกิจกรรมปล่อยขบวนคาราวานรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ
Created by technoadmin on 1/13/2017 11:37:18 AM

ในวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร Read More..


รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ปี2560
Created by technoadmin on 1/4/2017 2:57:51 PM

รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ปี2560 Read More..


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่
Created by technoadmin on 12/31/2016 3:03:03 PM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ Read More..


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
Created by host on 12/14/2016 3:21:13 PM

ในระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม นูโว ซิตี๊ บางลำพู กรุงเทพฯ Read More..


โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559
Created by host on 12/14/2016 2:57:21 PM

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพ Read More..


ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม "999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมาณฉันท์"
Created by technoadmin on 11/9/2016 3:33:57 PM

ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.09 น. Read More..


การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน หลังจาก MOU ไปแล้ว
Created by technoadmin on 10/17/2016 3:16:50 PM

เมือวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา รามอินทรา Read More..


คณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามม
Created by technoadmin on 10/17/2016 2:39:29 PM

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 7 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 น. Read More..


Page:   of 8