ข่าวประชาสัมพันธ์

rss Category
ข้อมูลภาวะการมีงานทำปี พ.ศ.2554 และปีพ.ศ.2555
Created by technoadmin on 1/8/2014 2:30:01 PM

ข้อมูลภาวะการมีงานทำปี พ.ศ.2554 และปีพ.ศ.2555 Read More..


แบบฟอร์มรายงานผลของ V-COP (แบบฟอร์มผู้สำเร็จการศึกษาและแบบฟอร์มสำรวจผู้ประสานงาน)
Created by technoadmin on 11/8/2012 2:12:50 PM

แบบฟอร์มรายงานผลของ V-COP (แบบฟอร์มผู้สำเร็จการศึกษาและแบบฟอร์มสำรวจผู้ประสานงาน) Read More..


ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และผู้มีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ปี2552 และปี 2553
Created by Apiruck on 8/18/2012 3:18:47 PM

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และผู้มีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2553 ... Read More..