ข่าวประชาสัมพันธ์

rss Category
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
Created by technoadmin on 12/12/2014 9:56:33 AM

นโยบายแผนรับนักเรียน สามารถดาวน์รายละเอียดที่นี่ Read More..


ดาวน์โหลดหนังสือศธ 0604/1938 เรื่องมาตรการเพื่อการรับนักเรียนนักศึกษาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2556
Created by kamolwan on 4/23/2013 2:33:15 PM

ดาวน์โหลดหนังสือศธ 0604/1938 เรื่องมาตรการเพื่อการรับนักเรียนนักศึกษาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2556 Read More..


ปิดการรายงานแผนการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ (ในระบบและนอกระบบ) ประจำปีการศึกษา 2556
Created by kamolwan on 2/13/2013 10:18:14 AM

ปิดการรายงานแผนการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ (ในระบบและนอกระบบ) ประจำปีการศึกษา 2556 Read More..


ศทอ:สรุปข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ (ในระบบและนอกระบบ)ประจำปีการศึกษา2556
Created by kamolwan on 1/29/2013 6:14:50 PM

สรุปข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ (ในระบบและนอกระบบ)ประจำปีการศึกษา2556 Read More..


รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่กรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียนเข้าใหม่ (นอกระบบ) ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.
Created by kamolwan on 1/25/2013 3:17:28 PM

รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่กรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียนเข้าใหม่ (นอกระบบ) ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 3 ข้... Read More..


รายชื่อสถานศึกษาที่กรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียนเข้าใหม่ (ในระบบ) ปีการศึกษา 2556 ผิด ครั้งที่ 7 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.
Created by kamolwan on 1/25/2013 3:15:06 PM

รายชื่อสถานศึกษาที่กรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียนเข้าใหม่ (ในระบบ) ปีการศึกษา 2556 ผิด ครั้งที่ 7 ข้อมู... Read More..


รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่กรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียนเข้าใหม่ (ในระบบ) ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 6 ณ วันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.
Created by kamolwan on 1/25/2013 3:12:03 PM

รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่กรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียนเข้าใหม่ (ในระบบ) ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 6 ณ ว... Read More..


สถานศึกษาที่กรอกข้อมูลแผนนักเรียนเข้าใหม่ (ในระบบ) ปี 2556 ผิด ครั้งที่ 6 ตรวจสอบ ณ วันที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 16.30 น.
Created by kamolwan on 1/22/2013 5:52:51 PM

สถานศึกษาที่กรอกข้อมูลแผนนักเรียนเข้าใหม่ (ในระบบ) ปี 2556 ผิด ครั้งที่ 6 ตรวจสอบ ณ วันที่ 22 มกราคม... Read More..


สถานศึกษาที่ยังไม่กรอกข้อมูลแผนนักเรียนเข้าใหม่ (นอกระบบ) ปี 2556 ครั้งที่ 2 ตรวจสอบ ณ วันที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 16.30 น.
Created by kamolwan on 1/22/2013 5:50:28 PM

สถานศึกษาที่ยังไม่กรอกข้อมูลแผนนักเรียนเข้าใหม่ (นอกระบบ) ปี 2556 ครั้งที่ 2 ตรวจสอบ ณ วันที่ 22 มกร... Read More..


สถานศึกษาที่ยังไม่กรอกข้อมูลแผนนักเรียนเข้าใหม่ (ในระบบ) ปี 2556 ครั้งที่ 5 ตรวจสอบ ณ วันที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 16.30 น.
Created by kamolwan on 1/22/2013 5:44:35 PM

สถานศึกษาที่ยังไม่กรอกข้อมูลแผนนักเรียนเข้าใหม่ (ในระบบ) ปี 2556 ครั้งที่ 5 ตรวจสอบ ณ วันที่ 22 มกรา... Read More..


Page:   of 2