ข่าวประชาสัมพันธ์

rss Category
ข้อมูลการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET ปีการศึกษา 2555
Created by technoadmin on 10/31/2012 12:33:10 PM

ข้อมูลการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET ปีการศึกษา 2555 Read More..


ประกาศ รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET ประจำปี 2555
Created by technoadmin on 9/19/2012 4:53:53 PM

รายชื่อสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ยังไม่ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET Read More..