Rradio Net Work
ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
rss
ภาพข่าว:  จำนวนนักเรียนนักศึกษา อศ.กช. ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามสถานศึกษาและระดับชั้น

จำนวนนักเรียนนักศึกษา อศ.กช. ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามสถานศึ...

จำนวนนักเรียนนักศึกษา อศ.กช. ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามสถานศึกษาและระดับชั้น

วันที่: 02/03/2017

ภาพข่าว: จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมปีการศึกษา 2559 จ...

จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรง...

จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมปีการศึกษา 2559 จ...

วันที่: 20/02/2017

ภาพข่าว: จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมปีการศึกษา 2559 จ...

จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรง...

จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมปีการศึกษา 2559 จ...

วันที่: 20/02/2017

ภาพข่าว: จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมปีการศึกษา 2559 จ...

จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรง...

จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมปีการศึกษา 2559 จ...

วันที่: 20/02/2017

ภาพข่าว: จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปีการศึกษา 2559 จำแนกรายสถานศ...

จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปีการศึกษ...

จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปีการศึกษา 2559 จำแนกรายสถานศ...

วันที่: 20/02/2017

ภาพข่าว: จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมโรงแรมปีการศึกษา 2559 จำแนกรายสถานศึกษา...

จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมโรงแรมปีการศึกษา 25...

จำนวนนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมโรงแรมปีการศึกษา 2559 จำแนกรายสถานศึกษา...

วันที่: 20/02/2017

ภาพข่าว: จำนวนนักเรียนนักศึกษาทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมปีการศึ...

จำนวนนักเรียนนักศึกษาทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ย...

จำนวนนักเรียนนักศึกษาทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมปีการศึ...

วันที่: 20/02/2017

Page:   of 2 
อ่านข่าวทั้งหมด

หนังสือเวียน/ประกาศ

 TitleOwnerCategoryModified DateSize Description
แบบใบขอยกเลิกวันลา.SuperUser Account 4/7/201636.00 KBDownload 
แจ้งการใช้รถศทอ/ขั้นตอนการใช้รถTechno Admin 7/1/20136.17 MBDownload 
คำสั่งของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1/2555Techno Admin 10/31/20129.75 MBDownloadเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศธ0612/ หนังสือเวียนเรื่องแบบฟอร์มการลา หนังสือเวียน11/15/201285.18 KBDownload 
FanPage Techno พบกับพวกเราได้ที่ Facebook
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ

นายศิริชัย  จำเนียรสวัสดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และกำลังคนอาชีวศึกษา
ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการศูนย

ศูนย์การเรียนรู้ "นาโต่"

วีดีโอที่น่าสนใจ

(เพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน)
  
(เพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน)
  

AMS - eOffice

ปฏทินกิจกรรม ศทอ.

ลิงค์หน่วยงานภายใน
 Rradio
 ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
 
 EDLTV
 รายงานข้อมูลสถิติบุคลากร/นักศึกษา/สถานศึกษา
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบพัฒนาบุคคลากร
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
  
 
   
   
 
 
Online ขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 4
Members Members: 0
Total Total: 4

Online Now Online Now:
Counter
�ӹǹ�����Ҫ����䫵�
start 7-11-56