เบอร์ภายใน ศทอ.(ราชดำเนิน)

โทร . 02-281-2555  ต่อ 

1305 (งานเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ vec และAMS E-office สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

1308 (งาน BMS ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา/บุคลากร)

1316 (งาน GPA และงานสารบรรณ)

1307 (ประสานงาน MOeNet)

1308 (ศูนย์กำลังคนทางราชดำเนิน และ R radio)

Fax. 02-2812335 


เบอร์ภายใน ศทอ.(รามอินทรา)

02-509-4913 ต่อ 38,31    02-510-7755 ต่อ 9908