::หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ที่ นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์ โทร 02-281-5555 ต่อ 1308 สถิติการศึกษาฉบับบย่อ 2556 หรือดาวน์โหลดรายงานสถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี ทั้งหมด

ประกาศ !! สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่!! (หมายเหตุ:การขอข้อมูลจะจัดตามลำดับ)

บริการข้อมูลด้านสถิตินักเรียน

ข่าวสารการจัดการข้อมูลสารสนเทศ (สอศ.)

ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลทั้งหมด
สถิติข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลทั้งหมด
สถิติข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลทั้งหมด
สถิติข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2556

ข้อมูลทั้งหมด
สถิติข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2555

ข้อมูลทั้งหมด
สถิติข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลทั้งหมด
สถิติข้อมูลนักเรียน-นักศึกษาย้อนหลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553

ข้อมูลทั้งหมด

Counter

Start 11-12-2013
�ӹǹ�����Ҫ����䫵�