ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

 09 กรกฎาคม 2562 | 972
จำนวนบุคลากรภาครัฐ ปีการศึกษา 2562
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 28 สิงหาคม 2561 | 565
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 10 มีนาคม 2560 | 1556
ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ2560 งวด2
เขียนโดยหน่วยงาน :

 10 มีนาคม 2560 | 553
ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ2560 งวด1
เขียนโดยหน่วยงาน :

 10 มีนาคม 2560 | 349
ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ 2559 งวด3
เขียนโดยหน่วยงาน :

 10 มีนาคม 2560 | 301
ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ2559 งวด3
เขียนโดยหน่วยงาน :

 26 มกราคม 2558 | 5313
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี้
เขียนโดยหน่วยงาน :

 17 กรกฎาคม 2556 | 3177
รายงานสรุปจำนวนบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ กง.2 งวดที่ 3  ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 12.00 น.
เขียนโดยหน่วยงาน :

 19 มิถุนายน 2556 | 1617
สรุปจำนวนบุคลากรเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556  งวด 3 ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 17.00 น.
เขียนโดยหน่วยงาน :

 08 ตุลาคม 2555 | 3637
เขียนโดยหน่วยงาน :