สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

 28 กันยายน 2563 | 255
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 27 สิงหาคม 2563 | 1679
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 20 สิงหาคม 2563 | 991
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 19 สิงหาคม 2563 | 319
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 11 สิงหาคม 2563 | 571
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 07 สิงหาคม 2563 | 893
จำนวนนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2563 จำแนกตามภาค จังหวัด สถานศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ระบบการศึกษา และระดับชั้น
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 07 สิงหาคม 2563 | 324
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.