สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

 20 สิงหาคม 2563 | 2490
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 28 กันยายน 2563 | 390
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 27 สิงหาคม 2563 | 2206
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 19 สิงหาคม 2563 | 502
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 11 สิงหาคม 2563 | 797
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 07 สิงหาคม 2563 | 1307
จำนวนนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2563 จำแนกตามภาค จังหวัด สถานศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ระบบการศึกษา และระดับชั้น
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 07 สิงหาคม 2563 | 441
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.