สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

 28 กันยายน 2563 | 113
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 27 สิงหาคม 2563 | 950
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 20 สิงหาคม 2563 | 595
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 19 สิงหาคม 2563 | 199
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 11 สิงหาคม 2563 | 420
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 07 สิงหาคม 2563 | 654
จำนวนนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2563 จำแนกตามภาค จังหวัด สถานศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ระบบการศึกษา และระดับชั้น
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 07 สิงหาคม 2563 | 245
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.