สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

 20 สิงหาคม 2563 | 1702
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 28 กันยายน 2563 | 325
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 27 สิงหาคม 2563 | 1957
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 19 สิงหาคม 2563 | 402
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 11 สิงหาคม 2563 | 677
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 07 สิงหาคม 2563 | 1125
จำนวนนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2563 จำแนกตามภาค จังหวัด สถานศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ระบบการศึกษา และระดับชั้น
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 07 สิงหาคม 2563 | 380
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.