สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2561

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2561

 11 กุมภาพันธ์ 2562 | 448

 15 มกราคม 2562 | 446
สถิติจำนวนนักศึกษานอกระบบ ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามหลักสูตร

 04 ธันวาคม 2561 | 697

 03 ธันวาคม 2561 | 1054

 10 กันยายน 2561 | 848

 31 สิงหาคม 2561 | 655

 30 สิงหาคม 2561 | 230

 29 สิงหาคม 2561 | 332

 29 สิงหาคม 2561 | 125

 29 สิงหาคม 2561 | 138