สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2562

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2562

 19 สิงหาคม 2563 | 66

 11 ตุลาคม 2562 | 66
ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐบาล ปีการศึกษา 2562 จำแนกภาค และขนาดสถานศึกษา

 09 สิงหาคม 2562 | 619
สรุปข้อมูลสารสนเทศตามภาค ปีการศึกษา 2562

 09 สิงหาคม 2562 | 310
ภาพรวมสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562

 09 สิงหาคม 2562 | 115
จำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างสัญชาติอาชีวศึกษาภาครัฐ ปีการศึกษา 2562

 09 สิงหาคม 2562 | 104
จำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างสัญชาติอาชีวศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2562

 09 สิงหาคม 2562 | 14

 01 สิงหาคม 2562 | 985

 11 กรกฎาคม 2562 | 722
จำนวนนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 จำแนกตามภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และระดับชั้น (ภาครัฐ)

 09 กรกฎาคม 2562 | 666
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำแนกประเภทวิชา ระดับการศึกษา และระดับชั้น

Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last