สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2562

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2562

 19 สิงหาคม 2563 | 139

 11 ตุลาคม 2562 | 107
ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐบาล ปีการศึกษา 2562 จำแนกภาค และขนาดสถานศึกษา

 09 สิงหาคม 2562 | 664
สรุปข้อมูลสารสนเทศตามภาค ปีการศึกษา 2562

 09 สิงหาคม 2562 | 327
ภาพรวมสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562

 09 สิงหาคม 2562 | 125
จำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างสัญชาติอาชีวศึกษาภาครัฐ ปีการศึกษา 2562

 09 สิงหาคม 2562 | 116
จำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างสัญชาติอาชีวศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2562

 09 สิงหาคม 2562 | 22

 01 สิงหาคม 2562 | 1049

 11 กรกฎาคม 2562 | 767
จำนวนนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 จำแนกตามภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และระดับชั้น (ภาครัฐ)

 09 กรกฎาคม 2562 | 698
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำแนกประเภทวิชา ระดับการศึกษา และระดับชั้น

Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last