สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2562

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2562

ก.ค.09 สรุปสถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
Created by misadmin on 9/7/2562 11:01:13

สรุปสถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
Read More..

ก.ค.09 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษารัฐบาลและเอกชน ปีการศึกษา 2562
Created by misadmin on 9/7/2562 11:18:24

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษารัฐบาลและเอกชน ปีการศึกษา 2562
Read More..

ก.ค.09 สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำแนกประเภทวิชา ระดับการศึกษา และระดับชั้น
Created by misadmin on 9/7/2562 12:44:20

สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำแนกประเภทวิชา ระดับการศึกษา และระดับชั้น
Read More..

ก.ค.11 จำนวนนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 จำแนกตามภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และระดับชั้น (ภาครัฐ)
Created by misadmin on 11/7/2562 15:56:49

จำนวนนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 จำแนกตามภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน แ...
Read More..

ส.ค.01 ข้อมูลสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาล และเอกชน
Created by misadmin on 1/8/2562 10:28:32

Read More..

ส.ค.09 จำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างสัญชาติอาชีวศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2562
Created by misadmin on 9/8/2562 8:32:05

จำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างสัญชาติอาชีวศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2562
Read More..

ส.ค.09 จำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างสัญชาติอาชีวศึกษาภาครัฐ ปีการศึกษา 2562
Created by misadmin on 9/8/2562 8:33:39

จำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างสัญชาติอาชีวศึกษาภาครัฐ ปีการศึกษา 2562
Read More..

ส.ค.09 ภาพรวมสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
Created by misadmin on 9/8/2562 9:14:48

ภาพรวมสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
Read More..

ส.ค.09 สรุปข้อมูลสารสนเทศตามภาค ปีการศึกษา 2562
Created by misadmin on 9/8/2562 9:23:57

สรุปข้อมูลสารสนเทศตามภาค ปีการศึกษา 2562
Read More..