สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2562

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2562

 19 สิงหาคม 2563 | 354
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 11 ตุลาคม 2562 | 248
ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐบาล ปีการศึกษา 2562 จำแนกภาค และขนาดสถานศึกษา
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 09 สิงหาคม 2562 | 805
สรุปข้อมูลสารสนเทศตามภาค ปีการศึกษา 2562
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 09 สิงหาคม 2562 | 394
ภาพรวมสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 09 สิงหาคม 2562 | 161
จำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างสัญชาติอาชีวศึกษาภาครัฐ ปีการศึกษา 2562
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 09 สิงหาคม 2562 | 149
จำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างสัญชาติอาชีวศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2562
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 09 สิงหาคม 2562 | 56
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 01 สิงหาคม 2562 | 1409
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 11 กรกฎาคม 2562 | 919
จำนวนนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 จำแนกตามภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และระดับชั้น (ภาครัฐ)
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 09 กรกฎาคม 2562 | 860
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำแนกประเภทวิชา ระดับการศึกษา และระดับชั้น
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last