สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2562

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2562

 09 สิงหาคม 2562 | 405
สรุปข้อมูลสารสนเทศตามภาค ปีการศึกษา 2562

 09 สิงหาคม 2562 | 228
ภาพรวมสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562

 09 สิงหาคม 2562 | 80
จำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างสัญชาติอาชีวศึกษาภาครัฐ ปีการศึกษา 2562

 09 สิงหาคม 2562 | 67
จำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างสัญชาติอาชีวศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2562

 01 สิงหาคม 2562 | 802

 11 กรกฎาคม 2562 | 561
จำนวนนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 จำแนกตามภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และระดับชั้น (ภาครัฐ)

 09 กรกฎาคม 2562 | 551
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำแนกประเภทวิชา ระดับการศึกษา และระดับชั้น

 09 กรกฎาคม 2562 | 615
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษารัฐบาลและเอกชน ปีการศึกษา 2562

 09 กรกฎาคม 2562 | 1496
สรุปสถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562