ติดต่อเรา

แสดงความคิดเห็น/ติดต่อเรา

Your Contact Information

Your Feedback

ที่อยู่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (รามอินทรา)  

อาคาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น 2  ถนน รามอินทรา กม.5-6  แขวง ท่าแร้ง  เขต บางเขน  กรุงเทพฯ  10230

โทรศัพท์ : 0-2510-8557

โทรสาร : 

เว็บไซต์ : http://techno.vec.go.th

ที่อยู่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ราชดำเนิน)  ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพท์ : 0-2281-5555 ต่อ 1305  

โทรสาร : 0-2281-2335

เว็บไซต์ : http://techno.vec.go.th

แผนที่ ศูนย์เทคโนโลยีฯ ราชดำเนินนอก

แผนที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ รามอินทรา