จองห้องประชุม conference

โปรดอ่าน!!

 1. กรุณาส่งแบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมล่วงหน้า 1 สัปดาห์
 2. กรณีจองห้องประชุมไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ใช้กรุณาโทรแจ้งยกเลิกโดยด่วน โทร. 1104, 1105
  หรือติดต่อ
  • คุณ พรฑิพา โอฆะพนม
   Tel : 087-012-0090, e-mail : bewtie15@gmail.com
  • คุณ สุรชัย ดุมชัยภูมิ
   Tel : 061-196-9888, e-mail : raoon.01@gmail.com

ลงทะเบียนการใช้ห้องประชุม คลิกที่นี่