เบอร์ภายใน ศทอ.

เบอร์ภายใน ศทอ. (ราชดำเนิน)

โทร . 02-281-2555  ต่อ 

  • 1305 (งานเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ vec และAMS E-office สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
  • 1308 (งาน BMS ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา/บุคลากร)
  • 1316 (งาน GPA และงานสารบรรณ)
  • 1307 (ประสานงาน MOeNet)
  • 1308 (ศูนย์กำลังคนทางราชดำเนิน และ R radio)
  • Fax. 02-2812335

เบอร์ภายใน ศทอ. (รามอินทรา)

 

โทร. 02-509-4913 ต่อ 38,31 และ 02-510-7755 ต่อ 9908