ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

 18 สิงหาคม 2564 | 108
ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา2564 ภาคเอกชน
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 18 สิงหาคม 2564 | 188
ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา2564 ภาครัฐ
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 09 กรกฎาคม 2562 | 1311
จำนวนบุคลากรภาครัฐ ปีการศึกษา 2562
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 28 สิงหาคม 2561 | 726
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 10 มีนาคม 2560 | 1688
ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ2560 งวด2
เขียนโดยหน่วยงาน :

 10 มีนาคม 2560 | 656
ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ2560 งวด1
เขียนโดยหน่วยงาน :

 10 มีนาคม 2560 | 456
ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ 2559 งวด3
เขียนโดยหน่วยงาน :

 10 มีนาคม 2560 | 400
ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ2559 งวด3
เขียนโดยหน่วยงาน :

 26 มกราคม 2558 | 5440
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี้
เขียนโดยหน่วยงาน :

 17 กรกฎาคม 2556 | 3284
รายงานสรุปจำนวนบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ กง.2 งวดที่ 3  ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 12.00 น.
เขียนโดยหน่วยงาน :