ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา

 01 กันยายน 2563 | 1082
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 11 สิงหาคม 2563 | 1451
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 25 พฤศจิกายน 2562 | 909
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 01 สิงหาคม 2562 | 1733
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 19 เมษายน 2562 | 742
ข้อมูลสถานศึกษารัฐบาล-เอกชน
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 08 มกราคม 2561 | 893
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 08 มกราคม 2561 | 1081
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 08 สิงหาคม 2560 | 807
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 09 มีนาคม 2560 | 1299
เขียนโดยหน่วยงาน :

 17 มกราคม 2560 | 578
รายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน ปีการศึกษา 2559 
เขียนโดยหน่วยงาน :