ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา

 01 กันยายน 2563 | 1286
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 11 สิงหาคม 2563 | 1718
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 25 พฤศจิกายน 2562 | 1027
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 01 สิงหาคม 2562 | 1946
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 19 เมษายน 2562 | 846
ข้อมูลสถานศึกษารัฐบาล-เอกชน
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 08 มกราคม 2561 | 969
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 08 มกราคม 2561 | 1148
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 08 สิงหาคม 2560 | 867
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 09 มีนาคม 2560 | 1362
เขียนโดยหน่วยงาน :

 17 มกราคม 2560 | 646
รายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน ปีการศึกษา 2559 
เขียนโดยหน่วยงาน :