ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา

 01 กันยายน 2563 | 1154
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 11 สิงหาคม 2563 | 1526
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 25 พฤศจิกายน 2562 | 948
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 01 สิงหาคม 2562 | 1808
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 19 เมษายน 2562 | 773
ข้อมูลสถานศึกษารัฐบาล-เอกชน
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 08 มกราคม 2561 | 916
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 08 มกราคม 2561 | 1098
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 08 สิงหาคม 2560 | 819
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 09 มีนาคม 2560 | 1311
เขียนโดยหน่วยงาน :

 17 มกราคม 2560 | 597
รายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน ปีการศึกษา 2559 
เขียนโดยหน่วยงาน :