สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

 19 สิงหาคม 2563 | 1046
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 20 สิงหาคม 2563 | 5000
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 28 กันยายน 2563 | 805
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 27 สิงหาคม 2563 | 2962
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 11 สิงหาคม 2563 | 1197
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 07 สิงหาคม 2563 | 1987
จำนวนนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2563 จำแนกตามภาค จังหวัด สถานศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ระบบการศึกษา และระดับชั้น
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 07 สิงหาคม 2563 | 698
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.