สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

 19 สิงหาคม 2563 | 970
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 20 สิงหาคม 2563 | 4749
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 28 กันยายน 2563 | 702
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 27 สิงหาคม 2563 | 2875
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 11 สิงหาคม 2563 | 1133
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 07 สิงหาคม 2563 | 1866
จำนวนนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2563 จำแนกตามภาค จังหวัด สถานศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ระบบการศึกษา และระดับชั้น
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 07 สิงหาคม 2563 | 641
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.