ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาชีวะอาสาของวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) | 798 
 

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาและคณะทำงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาชีวะอาสาของ เพื่อเป้นกำลังใจแก่ครูและนักศึกษาที่มีจิตอาสาบริการตรวจเช็คซ่อมรถให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563

ผอ.ศทอ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

 

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th