เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “การใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ VLEARN”ณ ห้อง Web Studio Room ชั้น 1 อาคาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (รามอินทรา) | 894 
 

สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ Youtube Rchannel https://www.youtube.com/watch?v=v50kmRrGTz0  และสามารถดาวน์โหลดข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ QRCode ด่านล่างนี้

  

 

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th